back

Wat moet men weten over drones?


Reglementering over drones
 
Circulaire modelluchtvaartuigen GDF-01
http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart


Modelluchtvaart – UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Naast bemande luchtvaartuigen bestaat er een groeiend aantal op afstand bestuurde luchtvaartuigen zonder personen aan boord. We onderscheiden twee categorieën:

  • de modelluchtvaart, die alle activiteiten voor sportieve en recreatieve doeleinden groepeert;
  • activiteiten met een UAV (Unmanned Aerial Vehicle), waarbij een onbemand luchtvaartuig voor commerciële doeleinden wordt ingezet.

Modelluchtvaart

Het vliegen met op afstand bestuurde modelluchtvaartuigen is alleen toegelaten op en rond de modelluchtvaartterreinen die erkend zijn door het directoraat-generaal Luchtvaart.
De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een modelluchtvaartterrein worden geregeld door de circulaire GDF-01Externe link.
Verder bepaalt deze circulaire de voorwaarden waaraan de modelluchtvaartuigen moeten voldoen.
Ten slotte vindt u er ook de geldende voorwaarden om een modelluchtvaartmeeting (show) te organiseren.
Om een tijdelijk of een permanent modelluchtvaartterrein aan te leggen, of om er een modelluchtvaartmeeting te organiseren, moet u een aanvraagdossier indienen bij de dienst Luchthavens van het directoraat-generaal Luchtvaart.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Commerciële activiteiten met een UAV (Unmanned Aerial Vehicle), ook UAS (Unmanned Aerial System) of RPAS (Remotely-Piloted Aerial Vehicle) genoemd, kunnen momenteel niet toegelaten worden in het Belgische luchtruim.
Onder strikte voorwaarden kan het directoraat-generaal Luchtvaart wel een toelating afgeven voor het uitvoeren van testvluchten en vluchten voor wetenschappelijke doeleinden met een UAV/UAS.
Bovendien werkt het directoraat-generaal Luchtvaart aan een regelgeving die zal bepalen op welke wijze commerciële activiteiten met een UAV/UAS uitgevoerd kunnen worden.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 80, bus 5
1030 Brussel 

Fax: +32 (0)2 277 42 82
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

 
http://mobilit.belgium.be


FAQ UAV

Datum:17 juli 2014

Q: Wat is een onbemand luchtvaarttuig?
A: Een onbemand luchtvaarttuig is een luchtvaartuig met vast of roterende vleugels dat vliegt zonder een piloot aan boord.

Q: Wat zijn de elementen van een onbemand luchtvaartsysteem?
A: Een onbemand luchtvaartsysteem kent drie essentiële elementen: een onbemand luchtvaartuig, een grondcontrolestation en een piloot.

Q: Wat betekenen UA, UAV, UAS, RPAS en 'Drone'?
A:
• UA: Unmanned Aircraft, een onbemand luchtvaarttuig
• UAV: Unmanned Aerial Vehicle, een onbemand luchvaarttoestel
• UAS: Unmanned Aircraft System, een onbemand luchtvaartuigsysteem
• RPAS: Remotely Piloted Aircraft System, een afstandsbestuurd luchtvaartsysteem op afstand bestuurd door een piloot.
• RPA: Remotely Piloted Aircraft, het onbemande  een afstandsbestuurd luchtvaartuig
• Drone: een populair synoniem voor een onbemand luchtvaartuig

Q: Wat is de officiële Engelse term?
A: Dat hangt van de context af. Een UAS is een verzamelnaam van verschillende soorten systemen. Dit kunnen autonome, op afstand bestuurde of gemengde systemen zijn. Momenteel zijn de meeste regulatoren niet van plan om volledig autonome systemen te laten vliegen. Dit brengt immers juridische moeilijkheden met zich mee. De systemen die op afstand bestuurd worden, zijn wel toegelaten in de meeste landen op basis van nationale of regionale wetgeving. Deze systemen worden als RPAS omschreven.  Bron: ICAO Circulaire 328

Q: Heb ik een vergunning nodig?
A: Ja, de definitie van een luchtvaarttuig in het luchtvaartwetboek stelt dat ieder toestel onderhevig aan aerodynamische krachten een luchtvaarttuig is. Daardoor is men dan ook verplicht de wetgeving ter zake te volgen. Op dit moment kan men een vergunning krijgen als men over de juiste documentatie en toelatingen beschikt en dit enkel voor niet-commerciële vluchten (test, onderzoek of opleiding).

Q : Is de lucht boven mijn eigendom privaat?
A: Het luchtruim boven het Belgisch grondgebied is eigendom van de staat ten gevolge van het soevereiniteitsprincipe dat vastgelegd is in Conventie van Chicago. Een persoon kan geen aanspraak maken op het luchtruim als eigendom.

Q : Zijn er erkende vliegscholen in België om te leren vliegen met een drone?
A: Neen, er zijn op dit moment nog geen erkende vliegscholen in België