Brevetten

Afleggen van proeven voor een veiligheids brevet kan op aanvraag aan de bevoegde personen.

Wat is een brevet?

Een brevet is een bewijs met daarop je persoonlijke gegevens en de datum waarop je het brevet hebt gehaald. Het brevet is een soort vliegexamen die je als beginner aflegt en die bepaalt of je voldoende vliegvaardigheid hebt om zelfstandig te kunnen vliegen. De benodigde vaardigheden om een brevet te behalen komen heel binnenkort uitvoerig aan bod. Het instructeursbrevet komt ook aan bod. Voor de verschillende modelluchtvaartuigen zijn er verschillende brevetten met verschillende vaardigheden.

Is het veiligheidsbrevet A verplicht om te mogen vliegen?

Momenteel kan men niemand verplichten een brevet te halen. Wij vragen alleen de medewerking van de clubs omdat er wel degelijk sprake is op Europees niveau, om wel een verplichting, die dan zou opgelegd worden door het directoraat generaal Luchtvaart, op te leggen. Wij hebben dan geopteerd om deze reglementen uit te dokteren, omdat ik uit ervaring in de luchtvaart weet dat men, als je reeds iets kan voorleggen, daar rekening mee houdt, en in de meeste gevallen gewoon aanvaard. Indien je niets hebt, zullen advocaten en bureaucraten de reglementen opstellen. Dat zijn dan gewoonlijk mensen die enkel wetten kennen en dikwijls zelfs nog nooit een modelluchtvaartuig van dichtbij hebben gezien, met als gevolg dat je een reglementering krijgt waarvan je achterover valt. (geloof me, ik heb dat zelfs in de full scale meegemaakt…) In elk geval, als men ons in de toekomst reglementen gaat opleggen (in sommige Europese landen is dit reeds het geval) hebben wij toch al iets klaar, en zullen naar alle waarschijnlijkheid de mensen die dan reeds een brevet zullen hebben, zonder meer een europees brevet krijgen.


Als men de proef met succes aflegt met een ” motorzwever”, is men dan geslaagd voor beide disciplines (motor&zwever)?

Als men met een motorzwever de proeven aflegt beschreven in het motorbrevet gelden ze als motor. Legt men de proeven af voor het zweefbrevet zijn ze geldig voor zwever.
Als een kandidaat het wil mag hij beide proeven combineren, en zowel de proeven voor het motor als het zweefbrevet afleggen in één keer, maar dan moeten wel alle oefeningen uitgevoerd worden, en dient de examinator ook de 2 beoordelingsbladen in te vullen en te ondertekenen.

VML brevet voor motor en zweefvliegtuigen, helikopter en multicopter

Veiligheidsbrevet A+B - figuren en proeven voor motor- & zweefvliegtuigen, helikopters en multicopters zie VML

Reglement VML RC proeven.

Brevetten zie VML

Examinator vliegtuigen: Neyrinck Dries, Beernaert Johan
Examinator zwevers: De Weerdt Steven
Examinator helikopters, multicopters:Vanderschelden Guy, Vertongen Raf, Roels Robby

Examen: Het afleggen van proeven is af te spreken DOOR DE LEDEN ZELF (dus op HUN initiatief!) met de examinator.

Nota:
Tegenwoordig zijn er vele soorten modelluchtvaartuigen van automatische stabilisatiesystemen, zeg maar autopilots, verkrijgbaar om in te bouwen in de toestellen. Deze systemen gaan het toestel automatisch in horizontale stand brengen en houden. Een uitermate efficiënte reddingsoptie als er iets fout loopt! Het spreekt voor zichzelf dat deze systemen NIET mogen gebruikt worden bij het afleggen van proeven voor brevetten! Indien een toestel uitgerust is met een dergelijk systeem (bv. Naza-H of Bavarian) dient het gedeactiveerd te worden vooraleer de proeven mogen afgelegd worden. De examinator dient zich hiervan te vergewissen voor de vlucht begint.

Voor alle duidelijkheid: brevetten mogen enkel afgelegd worden met toestellen die beschikken over een conventionele besturing, die enkel door de piloot bestuurd worden:
- Vliegtuigen dienen ailerons (rolroeren), elevator (hoogteroer) en rudder (richtingsroer) te hebben; 
- Heli's dienen pitch control, enkele hoofdrotor en staartrotor of systeem dat dit vervangt (vb. met afleidbare lucht) aileron en elevatorcontrol te hebben.

Toestellen met dubbele hoofdrotor op 1 as worden niet aanvaard!
Gezien de proeven enkel met modelluchtvaartuigen mogen afgelegd worden moeten zij uiteraard ook zwaarder dan 1 kg wegen!

TLW Brevet voor helikopters + multicopter (drones)

Op de BV van 9 april 2014 werd beslist om het huishoudelijk reglement aan te passen voor de algemene veiligheid

Bij het helikoptervliegen primeert de veiligheid voor alles, zeker als men weet dat dit een moordwapen kan zijn.
Daarom hebben wij voor de helikopter piloten proeven ingevoerd alvorens zij vrij rond mogen vliegen.
De beginner helipiloot mag enkel de voorgeschreven figuren oefenen, verdere beschrijvingen en regels zijn te lezen in het huishoudelijk reglement op de ledenhoek.
Het is verboden om volwaardig te evolueren met een helikopter ZONDER een brevet.

Proeven helikopterpiloot
     
       
  Figuur M
in zweefvlucht
 • Stijg op en hover op ongeveer 1m hoogte.
 • Schuif het toestel schuin links achter naar punt 2
 • Hover boven punt 2.
 • Vlieg het toestel recht vooruit naar punt 3
 • Hover boven punt 3.
 • Schuif rechts zijwaarts naar punt 4.
 • Hover boven punt 4.
 • Schuif achterwaarts naar punt 1.
 • Hover boven punt 1.
 • Schuif schuin links voor naar het startpunt.
 • Hover even boven het startpunt en land.

Aandachtspunten:

 • Hover boven elk punt tot je het toestel perfect aanvoelt, vooraleer verder te gaan.
 • Leg de trajecten als een rechte lijn af.
 • Probeer zo weinig mogelijk van je hoogte af te wijken.
 • Hou de staart van het toestel altijd naar U gericht.

 

       
       
 

Cirkelgeschoven

 

 • Stijg op en hover op een veilige hoogte.
 • Met constant de staart van het toestel naar U toe, maak je een volledige cirkel naar links of rechts.
 • Als je terug boven het startpunt komt, hover even en land.
Bij deze oefening mag de vliegafstand vergroot worden ivm de veiligheid
     
       
       
  Horizontale
acht
Gevlogen
 • Stijg op en hover op een veilige hoogte.
 • Vlieg een volledige cirkel van 360° zodanig dat de neus van het toestel altijd in de vliegrichting wijst.
 • Wanneer je terug boven het startpunt komt, ga dan onmiddellijk over in volledige cirkel van 360° naar de andere kant.
 • Als je terug boven het startpunt komt, hover even en land.

Aandachtspunten:

 • Een gevlogen bocht of cirkel met een helikopter vliegen vereist een goede coördinatie van alle stuurorganen, inclusief de rudder (tailrotor). Hou de bewegingen vloeiend en klein.
 • Het moeilijkste punt in een gevlogen cirkel is het ogenblik waarop ongeveer 200° van de cirkel afgewerkt is. Hier komt het toestel even volledig nose in naar je toe, wat nog al eens een lichte vorm van paniek veroorzaakt. Blijf rustig en laat de helikopter het werk doen.
       
  Cirkel
geschoven nose-in
 • Stijg op en hover op een veilige hoogte.
 • Vlieg een volledige cirkel van 360° link of rechts. Het verschil is dat nu de neus van het toestel altijd naar u wijst.
 • Als je terug boven het startpunt komt, hover even en land.

Aandachtspunten:

 • Een geschoven bocht of cirkel met een helikopter vliegen vereist een goede coördinatie van alle stuurorganen, inclusief de rudder (tailrotor). Hou de bewegingen vloeiend en klein.
Bij deze oefening mag de vliegafstand vergroot worden ivm de veiligheid.
     

 

• ©2009  • TLW BW  • The Little Wings vzw •