Back
 
Indoor Fly-in en Tentoonstelling t.t.v. Haïti : 7 Maart 2010

- jeugd
- foto's tentoonstelling
- f3p modellen

Een geslaagde Indoor Fly-in en Tentoonstelling op 7 maart 2010

Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken die aan onze actie heeft meegewerkt, zowel onze bestuursleden, leden, niet leden, de gastpiloten en het Gemeentebestuur van Haaltert.
Bogaert Willy, voorzitter.

fly-in
Overhandiging van symbolische cheque ter waarde van 1006 euro aan Burgemeester en Schepen van Haaltert
vlnr: Danny Van Hoecke,Willy Bogaert, Schepen Peter De Smet, Burgemeester Roger Coppens, William DeKock-De Bruyn
     

 

Op 7 maart 2010 organiseerde onze modelluchtvaartclub een Indoor Fly-in en Tentoonstelling t.v.v. Haiti.

Wat vooraf ging:

Op 20 januari 2010 kregen wij van de gemeente Haaltert een uitnodiging om mee te werken aan een inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti ten voordele van het Rode Kruis Vlaanderen. Op deze vraag hadden wij niet onmiddelijk een antwoord.
Het organiseren van een wafeltjesverkoop of iets dergelijks zoals werd voorgesteld zagen wij niet zo direct zitten, evenals een buitenactiviteit organiseren.
Een week later waren wij als erkende sportclub van Haaltert aanwezig bij de heropening van de vernieuwde sporthal te Denderhoutem. Bij een gesprek met de sportverantwoordelijke vernamen wij dat de sporthal nogal druk bezet was, behalve op de zondag.Dit leek voor ons interessant omdat wij ook op zondag in clubverband aan indoorvliegen doen.
  Toen kwam er iemand op het idee, waarom eens geen indoor fly-in organiseren in de sporthal. Al vlug bleek dat het bestuur best hiervoor te vinden was, wel op één voorwaarde dat de sporthal ons gratis ter beschikking werd gesteld door de gemeente.
Dit voorstel werd gedaan aan de organisator en de bevoegde schepen van de gemeente, en jawel, dit voorstel werd heel positief onthaald omdat dit totaal iets anders was en waarbij wij ook de volledige medewerking zouden krijgen van de schepen en gemeentebestuur.
Voor onze club was dit een unieke kans om enerzijds het goede aan het aangename te koppelen voor een goed doel en anderzijds het onze club en onze hobby te promoten in een positieve zin.
     
Voorbereidingen:    

affiche fly-in Na contact met de sportverantwoordelijke was de sporthal vrij op 7 maart en konden wij die datum vastleggen, hiermee hadden wij een maand de tijd om alles voor te bereiden.
Tevens konden wij ook gebruik maken van een polyvalente zaal die we konden gebruiken voor een tentoonstelling van modelluchtvaartuigen.
Eerst werden er 2 affiche's ontworpen en toestemming gevraagd om logo van de gemeente te mogen gebruiken (en dus ook de medewerking). Er werd gekozen voor dit ontwerp. Een aanvraag werd gedaan aan het schepencollege voor het gratis gebruik van sporthal en polyvalente zaal, hetgeen goedgekeurd werd.

 

Verschillende dagbladen en lokale radio's werden aangeschreven om reklame te maken.
Affiche's en uitnodigingen werden verdeeld op de gemeente en verschillende clubs.
Piloten werden uitgenodigd.
Onze leden werden aangeschreven voor medewerking zowel voor de indooractiviteit als de tentoonstelling. Het was de bedoeling enkel modelluchtvaartoestellen van onze clubleden tentoon te stellen.
Nevenaktiviteieten werden ook op touw gezet waaronder een tombola en een taartenverkoop. Een tombola waarvan verschillende prijzen werden geschonken door William. De taarten werden gebakken door enkele dames van leden, waarvoor dank.
Ook was er een overeenkomst met de cafetariauitbater.

     
     
Artikels verschenen in dagbladen      
 
 
 
       
 

Fly-in en tentoonstelling:

Op zondag 7 maart hadden wij de polyvalente zaal reeds vanaf 9 uur ter onzer beschikking zodat we eerst deze zaal konden inrichten met tafels.
Een hele reeks toestellen van onze leden waren ter beschikking, zoals je op deze lijst kunt zien. Zowel alle soorten vliegtuigen, zweefvliegtuigen en helicopters waren ter beschikking. Alle toestellen konden er niet staan en er moest dus geselecteerd worden wat ten goede kwam voor de variatie.
Van 12 uur was de sporthal ter beschikking zodat wij hier ook alles konden voorbereiden voor de fly-in, matten leggen, geluidinstallatie plaatsen enz.
de inrichting was juist in orde toen de eerste piloten zich aanmelden.
Er waren 19 piloten vooraf ingeschreven waaronder enkele bekende namen, zoals Werner Peeters.In totaal waren er 29 piloten ingeschreven.
 

Om 13 uur werd er briefing gehouden en de fly-in gestart.
Er was zowel voor spectakel als ambiance gezorgd door het vliegen op muziek, acrobatie, helivliegen, enz. Onze jeugd kwam ook regelmatig aan bod om hun kunsten aan het publiek te tonen. Tijdens de fly-in werd er een tombola gehouden en een taarten verkoop georganiseerd, wat ook bijzonder meeviel.
De opkomst viel best mee waarbij ook onze burgemeester en verschillende schepenen onze actie kwamen steunen.

Rond 18 uur was alles ten einde en kon alles opgeruimd worden.

     
Overzicht:    
De bedoeling van deze aktie was tweezijdig:
Enerzijds was het de bedoeling om aan te tonen dat onze club ook iets dergelijks kan organiseren en de winst aan een goed doel schenken waarbij zelfs onze club nog de wil kosten dragen voor de verzekering en sabam.
  Anderzijds onze club en onze hobby in een positieve zin te promoten op de gemeente en doorrond. De relatie te verbeteren met de gemeente en het schepencollege waardoor wij ook meer gewaardeerd worden als club.
     

Ik denk te mogen zeggen dat wij in onze opzet geslaagd zijn en de relatie met de gemeente hierdoor opgewaardeerd hebben, hetgeen toch zo belangrijk is voor onze vliegclub.
Met dank aan alle leden, familileden, piloten en de gemeentelijke diensten die hebben meegewerkt aan deze aktie voor een goed doel.
Bogaert Willy,voorzitter
.

 

   
in de tentoonstellingsruimte    
     
 
in de sporthal    
     
Meer foto's hier (68)    
     
Artikels verschenen na onze Fly-in