Jaarlijks eetfestijn 27 okt 2013
 
Allen bedankt voor de medewerking aan ons 10° eetfestijn

Dit jaar ging ons eetfestijn voor de eerste maal door in Hof ten Eede te Haaltert. Ook dit jaar was de opkomst even groot als de voorbij 2 jaar. Met dank zij alle medewerkers hebben wij dit tot een goed einde gebracht.

meer foto's eetfestijn